Roland Icking FACadE
2013-2022
29 09 2016, Netherlands

Bronckhorst-Zelhem


EN

Watch out! The longer you look at this photo, the more the house turns into a giant cat.


July 2023
_________

DE

Vorsicht! Je länger man dieses Foto betrachtet, desto mehr verwandelt sich das Haus in eine riesige Katze.


Juli 2023
_________

NL

Kijk uit! Hoe langer je naar deze foto kijkt, hoe meer het huis verandert in een gigantische kat.


Juli 2023


© Roland Icking