Roland Icking FACadE
2013-2022
03 06 2018, Germany

Vreden-Großemast


EN

The cow in the background wants to escape, but stops in the open barn door and curiously observes what is happening in front of the camera from the other side. At the same moment, a propeller plane flies from the nearby airfield over the roof of the house towards the Netherlands, which is only about a kilometer away.

While the mother sits concentrated on the lawnmower, mowing the edge of the lawn, the grandmother reads the weekend edition of the local newspaper while sitting on a hay bale with a cup of coffee, glancing at the two grandchildren feeding the calf on the farm in between turning the pages.

A milk cab is actually there to make work easier, as the milk for feeding the calves can be prepared in the tank and brought to the calf to save the laborious task of carrying buckets. But here the calf had to be taken to the milk cab because I wanted to have the milk cab in the picture.

The daughter, who is leaning against the corner of the barn with a bored look on her face, would probably rather be somewhere else at this moment, just like her sister on the screen of the cell phone in her father's right hand.

I had initially only photographed the father in the foreground of the picture with my cell phone in my hand. After I had driven home in the evening after taking the picture, I suddenly realized during the night that I had taken an incomplete picture of him. As the weather was fine, I went back the next morning and asked the father to stand in front of the camera again, with his cell phone in his hand and, appropriately for a dairy farm, a glass of milk in the other hand. He then came up with the idea of using cream for the creamy white milk beard.


September 2023
______________

DE

Die Kuh im Hintergrund will ausbüxen, bleibt aber im offenen Stalltor stehen und beobachtet neugierig das Geschehen vor der Kamera von der anderen Seite. Im selben Moment fliegt eine Propellermaschine vom nahe gelegenen Flugplatz über das Dach des Hauses in Richtung Niederlande, die von hier aus nur etwa einen Kilometer entfernt sind.

Während die Mutter konzentriert auf dem Rasenmäher sitzend den Rasenrand mäht, liest die Großmutter auf einem Heuballen sitzend bei einer Tasse Kaffee die Wochenendausgabe der Lokalzeitung und wirft zwischendurch beim Umblättern einen Blick auf die beiden Enkelkinder, die auf dem Hof das Kalb füttern.

Eigentlich dient ein Milchtaxi der Arbeitserleichterung, indem die Milch für die Kälberfütterung im Tank aufbereitet und zum Kalb gebracht werden kann, um sich das mühsame Eimerschleppen zu ersparen. Aber hier musste das Kalb zum Milchtaxi gebracht werden, weil ich das Milchtaxi im Bild haben wollte.

Die Tochter, die mit gelangweiltem Blick am linken Bildrand an der Ecke der Scheune lehnt, wäre in diesem Moment wohl lieber woanders, so wie ihre Schwester auf dem Bildschirm des Handys in der rechten Hand des Vaters.

Den Vater im Vordergrund des Bildes hatte ich zunächst nur mit dem Handy in der Hand fotografiert. Nachdem ich abends nach dem Fotografieren zufrieden nach Hause gefahren war, kamen mir in der Nacht plötzlich die Einsicht, dass ich ihn unvollständig fotografiert hatte. Da das Wetter gut war, fuhr ich am nächsten Morgen noch einmal hin und bat den Vater, sich noch einmal vor die Kamera zu stellen, mit dem Handy in der Hand und passend zu einem Milchviehbetrieb mit einem Glas Milch in der anderen Hand. Er kam dann auf die Idee, Sahne zu verwenden, für den cremig-weißen Milchbart.


September 2023
______________

NL

De koe op de achtergrond wil vluchten, maar blijft staan voor de openstaande staldeur en kijkt nieuwsgierig vanaf de andere kant naar wat er voor de camera gebeurt. Op hetzelfde moment vliegt een propellervliegtuig vanaf het nabijgelegen vliegveld over het dak van het huis in de richting van Nederland, dat slechts ongeveer een kilometer verderop ligt.

Terwijl de moeder geconcentreerd op de grasmaaier zit en de rand van het gazon maait, leest de oma de weekendeditie van de plaatselijke krant terwijl ze op een baal hooi zit met een kop koffie, terwijl ze een blik werpt op de twee kleinkinderen die het kalf op de boerderij aan het voeren zijn tussen het omslaan van de pagina's door.

Een melktaxi is er eigenlijk om het werk gemakkelijker te maken, omdat de melk voor het voeren van de kalveren in de tank kan worden klaargemaakt en naar het kalf kan worden gebracht om de arbeid van het dragen van emmers te besparen. Maar hier moest het kalf naar de melktaxi worden gebracht omdat ik de melktaxi op de foto wilde hebben.

De dochter, die met een verveelde blik op haar gezicht tegen de hoek van de stal leunt, zou op dit moment waarschijnlijk liever ergens anders zijn, net als haar zusje op het scherm van de mobiele telefoon in de rechterhand van haar vader.

Ik had in eerste instantie alleen de vader op de voorgrond van de foto gefotografeerd met mijn mobiele telefoon in mijn hand. s Avonds, nadat ik tevreden met de foto naar huis was gereden, realiseerde ik me ineens dat ik hem niet helemaal op de foto had gezet. Omdat het mooi weer was, ging ik de volgende ochtend terug en vroeg de vader opnieuw voor de camera te gaan staan met de mobiele telefoon in de hand en, toepasselijk voor een melkveebedrijf, een glas melk in de andere hand. Hij kwam toen op het idee om room te gebruiken voor de roomwitte melkbaard.


September 2023


© Roland Icking