Roland Icking FACadE
2013-2022
16 08 2019, Netherlands

Bronckhorst-Halle


EN

The metal sign that the man holds out to us in his right hand for enlargement is the same one that he circles with the fingers of his left hand and which is attached to the left of the gate of the building and which identifies this farm, which was built at the end of the 19th century, as a monument to the municipality of Bronckhorst.


July 2023
_________

DE

Das Metallschild, das uns der Mann in seiner rechten Hand zur Vergrößerung entgegenhält, ist dasselbe, das er mit den Fingern seiner linken Hand umkreist und das links neben dem Tor des Gebäudes angebracht ist und das diesen Hof, der Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, als Denkmal der Gemeinde Bronckhorst ausweist.


Juli 2023
_________

NL

Het muurschildje dat de man ons in zijn rechterhand ter vergroting voorhoudt, is hetzelfde dat hij met de vingers van zijn linkerhand omcirkelt en dat links van de poort van het gebouw is bevestigd en dat deze boerderij, die aan het eind van de 19e eeuw werd gebouwd, identificeert als een monument van de gemeente Bronckhorst.


Juli 2023


© Roland Icking